Vindkrafttekniker i kallt klimat

Yrkeshögskola: Vindkrafttekniker

Hösten 2011 startade vi en utbildning till vindkrafttekniker med plats för 25 studenter. Ett ny omgång av utbildningen startade 10 september 2012. Ingen ny omgång av utbildningen planeras inom den närmaste tiden.

 

Utbildningen är tvåårig, och ger en kvalificerad yrkeshögskoleexamen som vindkrafttekniker i kallt klimat. Du lär dig hur vindkraften fungerar och om drift, service och underhåll av vindkraftverk.

 

Vad gör en vindkrafttekniker?

Vindkraftverken innehåller både avancerade mekaniska och elektriska system. Dessa kräver regelbunden tillsyn, undehåll och ibland även reparationer. Som vindkrafttekniker åker du runt till olika vindkaftverk, och ser till att dessa fungerar som de ska. Under uppbyggnadsskedet kan man arbeta med montering av verken. En del arbete görs uppe i kraftverken på upp till över 100 m ovanför marknivån. Därför får man inte vara främmande för att arbeta på hög höjd. Man bör alltså ha fysiska förutsättningar att ta sig upp och ner inne i kraftverkstornen. Kraftverken och vindkraftparkerna är ofta spridda över ett stort geografiskt område. Därför innebär i allmänhet arbetet en del resor. Mycket av det som ingår i utbildningen har betydelse även för annan kraftproduktion. Därför är det även möjligt att jobba inom andra kraftproducerande områden, t.ex. vattenkraft.

 

Hur ser arbetsmarknaden ut?

Det byggs många vindkraftverk i Sverige just nu, och ännu fler planeras. Bara i Västerbotten byggs ett hundratal inom de närmaste åren, och det finns planer att bygga flera hundra. Prognoserna visar att det kommer att finnas ett stort behov av servicetekniker inom vindkraftbranschen framöver. Yrkeshögskolan har gjort en analys av arbetskraftsbehovet i framtiden. Där nämns vindkraften speciellt (sid. 85).

 

Vad innehåller utbildingen?

Man får lära sig hur vindkraften fungerar, hur vindkraftverk är uppbyggda och om service och underhåll på verken. Kraftverken producerar elektricitet. Därför ingår en del el-lära och om hur elektriska system fungerar. Arbete på hög höjd ställer höga krav på säkerhet. Därför ingår en säkerhetsutbildning i höghöjdsarbete. En beskrivning av ingående kurser finns i nedanstående broschyr och i utbildningsplanen

 

20 veckor av utbildningen består av LIA, lärande i arbete. Då är man verksam på en arbetsplats, och deltar i den dagliga verksamheten på företaget. LIA-perioderna kan vara förenade med kostnader för studenten i form av boende och resor.

 

Vad krävdes för att söka?

Behörighetskrav: Gymnasieutbildning eller motsvarande med minst betyget Godkänd i Matematik A, Engelska A, Svenska A+B (alt. Svenska som andraspråk A+B)

Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser sker en rangordning baserad på gymnasiebetyg, eftergymnasial utbildning och yrkeserfarenhet. Gymnasiebetyget värderas efter ett liknande system som vid antagning till högskola. Till detta läggs meritpoäng grundat på gymnasiematematik utöver Matematik A, eftergymnasial utbildning (högskola eller yrkeshögskola) inom teknik eller naturvetenskap och arbetslivserfarenhet. (Läs mer i utbildningsplanen och på http://www.antagning.se/sv/Det-har-galler-for-dig-som-gatt/Gymnasieskolan/Slutbetyg-fore-2010-/Rakna-ut-ditt-meritvarde/. N.B. Antagning till yrkeshögskolan skiljer sig något från antagning till högskolan.)

 

När ska jag söka?

Ingen ny omgång planeras för närvarande.

För den som är intresserad av vindkraftsutbildning finns det liknande utbildningar i bl.a. Strömsund och Piteå och även i andra delar av landet.

 

Var bedrivs utbildningen?

Utbildningen startade den 10 september 2012. Den pågår sedan till mitten av juni 2014, med sommaruppehåll från midsommar till mitten av augusti 2013.

De flesta kurserna går på plats på Storumans Lärcentrum men en del laborationer och övningar genomförs på annan ort. Här på Lärcentrum finns undervisningslokaler och teknisk utrustning för undervisning. På vissa av kurserna tillämpas distansöverbryggande teknik. Läraren finns på en plats, medan studenterna finns på ett annat ställe. Vissa moment kommer att genomföras i anslutning till vindkraftanläggningar eller i lablokaler på annan ort t.ex i Vilhelmina, Strömsund och Örnsköldsvik. Lite mer information om Storuman hittar du på kommunens hemsida.

 

Vad kostar utbildningen?

Utbildningen är kostnadsfri. Den är studiemedelsberättigad från CSN. Däremot kan t.ex. LIA-perioderna och några andra moment vara förknippade med kostnader för t.ex. resor, mat, boende och avgifter för vissa intyg.

 

 

Läs mer

Hälsoundersökning för arbete på hög höjd

 

Här hittar du en broschyr, som beskriver utbildningen

 

Här hittar du utbildningsplanen för utbildningen.

 

Vad innebär antagningsreglerna för dig?